Globální klimatická změna 21. století

Téma klimatické změny a oteplování planety je pro nás každodenní chléb. Právě v posledních letech se však debata rozvířila ve velkém stylu, a to díky událostem, které se dějí. Přestože je otázka klimatické krize nepopiratelná, většina lidí jí stále ještě zpochybňuje či přímo popírá. Důvodem pro takové jednání je pohodlnost dnešních lidí, kteří si navykli na současný způsob života, a proto zavírají oči před vážnými problémy. Co to vlastně globální oteplování je, jaké má příčiny a jak ho zastavit se dozvíte v tomto článku.

Co je to globální oteplování

Globální oteplování je proces popisující růst průměrné teploty na pevnině a v oceánech. Tento jev byl zpozorován v posledních desetiletích a nadále se zrychluje. To, že se planeta otepluje kvůli jednání a aktivitám lidí je jasné.

Globální oteplování primárně souvisí se skleníkovým jevem. Skleníkový efekt je jev, kvůli kterému dochází k oteplování planety vlivem slunečního záření prakticky bez ochrany. Skleníkový jev má již od pradávna chránit povrch naší planety a vyrovnávat klimatické změny mezi nocí a dnem. Bohužel se v souvislosti v nadměrným vypouštěním skleníkových plynů do ovzduší, zapříčiněného lidskou činností, planeta otepluje a čím dál víc stoupá průměrná teplota. Největší důkazy oteplování můžeme vidět na Aljašce, kde průměrná teplota stoupla o 4 stupně Celsia.

Změna klimatu a tropické teploty

Pokud se podíváme na historická a současná data, můžeme sledovat jasné důkazy o tom, že teplota stále stoupá. Pozorovat to můžeme na počtu extrémně horkých dní (přes 30 stupňů celsia ve stínu). V minulosti bývalo průměrně pět extrémně horkých dní v roce. Dnes je takových dní dvacet. Toto jsou nezpochybnitelná fakta, která dokazují, že klimatická změna už dávno započala.

Co způsobuje globální oteplování

Globální oteplování a růst průměrných teplot na Zemi jednoznačně způsobuje lidská činnost. V roce 2021 tuto informaci uvedl Mezivládní panel pro změny klimatu. Zásadním problémem, který se v otázce globálního oteplování musí řešit je emise skleníkových plynů. Především se jedná o oxid uhličitý a metan. Skleníkové plyny vznikají při spalování fosilních paliv, v zemědělství, ve strojírenství, v dopravě, a dalších sférách lidské činnosti. 

Změna teplot vede k dalším klimatickým změnám jako je zvedání hladiny moří a oceánů, které následně povedou k zvýšení četnosti povodní, veder, hurikánů, zemětřesení a dalších katastrof. 

Jak zastavit globální oteplování

Abychom dokázali splnit Pařížskou klimatickou dohodu (snížení emisí o 40 % do konce roku 2030 oproti roku 1990), je potřeba, abychom každý začali u sebe. Tipy, jak se chovat ekologicky, jak držet ekologickou domácnost a neplýtvat můžete sledovat na webech neziskových organizací.

Skleníkové plyny a jejich zdroje

Přirozené skleníkové plyny jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusný. Kvůli nadměrné produkci těchto plynů dochází ke změně klimatu. Většina zemí světa se zavázala, že sníží produkci těchto plynů, a to především úsporou energií, využití obnovitelných zdrojů energie (voda, vítr, záření v podobě solárních panelů atd.), snížení tempa kácení lesů a jiných zásahů do krajiny. 

Mohlo by vás zajímat