Co je to DPH a jak na jeho výpočet?

Zkratku DPH znají snad všichni, kteří jakýmkoliv způsobem hospodaří s penězi. Možná tušíte, že se jedná o daň – v tom případě máte pravdu. V tomto článku si podrobně vysvětlíme, kdo má tuto daň platit, kolik činí sazba a jak se počítá.

Co je to DPH?

DPH je zkratkou daně z příjmu, která tvoří základní pilíř státního rozpočtu. Daň z přidané hodnoty nahradila před téměř třiceti lety daň z obratu. DPH zatěžuje téměř všechny služby a statky. Abychom si uvědomili v čem spočívá daň z přidané hodnoty, musíme si uvědomit, co je to přidaná hodnota. Jedná se o rozdíl ceny mezi vstupem a výstupem neboli hrubé marže. Zjednodušeně řečeno tedy daňový poplatník na konci odvede daň, která tvoří rozdíl mezi daní odvedenou při zakoupení statku nebo služby a daní odvedenou při prodeji stejného zboží. Samostatnou kapitolu pak tvoří mezinárodní DPH, které se řeší při obchodování se zahraničními subjekty.

Kdo platí DPH?

DPH je nepřímá daň, jelikož dopředu nikdy neurčíte, kdo nakonec daň zaplatí – tedy nikdy dopředu nevíte, kdo bude daňovým poplatníkem. Nicméně obecně se dá říct, že je plátcem DPH každý, kdo nakupuje zboží nebo služby. Ať už podnikatel nebo obyčejný zákazník v supermarketu. Rozdíl mezi nimi je v odvodu DPH. Jelikož zatímco konečný spotřebitel (zákazník v supermarketu) DPH neodvádí, podnikatel již musí odvod DPH řešit. 

Zde se nabízí otázka, kdo je plátcem DPH? Podnikatelé, kteří odvádí DPH a jsou tedy plátci, se k platbě DPH přihlásili buď dobrovolně nebo jejich tržby za rok přesáhly 1 milion korun. 

Kolik procent je DPH?

V České Republice existují 3 sazby DPH:

  1. Základní sazba – 21 % (většina zboží a služeb),
  2. První snížená sazba – 15 % (potraviny, vybrané zdravotnické pomůcky, hromadná doprava),
  3. Druhá snížená sazba – 10 % (kojenecká výživa, léky, knihy, hudebniny).

Kdy se platí DPH?

Otázka kdy se platí daň z přidané hodnoty souvisí s tím, kdy končí zdaňovací období. Pokud se přihlásíte k placení DPH, automaticky se dostanete na měsíční model, který spočívá v placení DPH každý měsíc. Pokud ale splníte určité podmínky, může se z vás stát čtvrtletní plátce, což vám ušetří mnoho času a energie. A jaké jsou podmínky?

  • roční obrat za předchozí rok  byl menší než 10 000 000 korun,
  • platíte včas,
  • nejste kupinou,
  • změnu jste ohlásili do konce ledna daného kalendářního roku.

Ať už ale platíte jednou měsíčně nebo čtvrtletně, vždy je nutné daň zaplatit nejpozději 25 dní po skončení zdaňovacího období (měsíc, čtvrtek). Pokud vznikne nárok na vrácení DPH, vrátí vám ho úřad na uvedený účet. I tak je ale nutné podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Pro jednoduchou komunikaci s finančním úřadem můžete použít program pro daňovou evidenci.

Jak se počítá DPH?

Výpočet DPH se provádí matematicky a velmi jednoduše než dřív. V první řadě musíte určit, do které skupiny sazeb váš statek nebo produkt patří. Vzorec pro výpočet činí: cena- (cena/násobek sazby daně). Násobek sazby daně tedy bude pro základní sazbu vypadat 1,21.

Mohlo by vás zajímat